Huisregels

 Voor vragen m.b.t. de huisregels kunt u een e-mail sturen naar info@brooklynscheveningen.nl

- Onze gasten mogen niet onder de invloed zijn van drugs en/of alcohol.
- Onze gasten mogen geen drugs verhandelen, of daartoe aanstalten maken.
- Onze gasten mogen zich zowel bij de entree als binnen niet agressief of dominant opstellen in zowel woord als gedrag.
- Grote groepen worden niet toegelaten, tenzij zij gereserveerd hebben en hiervan een bewijs hebben.
- Onze gasten moeten een verzorgd uiterlijk hebben, bijv: geen sportkleding, geen sportschoenen, geen kapotte kleding, geen onzedelijke kleding, geen petjes, geen opzichtige sieraden, geen opzichtige tasjes, geen vuile kleding, geen vies uiterlijk, etc.
- Gasten die in het (recente) verleden problemen hebben veroorzaakt, kan de toegang worden ontzegd.
- Bezoekers dienen minimaal 23 jaar te zijn en dit middels legitimatie aan te kunnen tonen. Bezoekers die weigeren legitimatie te tonen kunnen worden geweigerd.
- Personen die weigeren entreegeld te betalen worden niet toegelaten.
- Wanneer het binnen te druk is of verwacht wordt dat veel houders van VIP-kaarten of persoonlijke uitnodigingen of (besloten) feesten/partijen zich aanmelden, dan wordt er voor deze mensen ruimte vrij gehouden. Dit kan als reden voor weigering worden uitgelegd.
- Personen die weigeren zich aan een metaaldetectie te onderwerpen worden de entree geweigerd.
- Personen die BROOKLYN betreden gaan akkoord dat er in de kleding en tassen gefouilleerd kan worden.
- Personen die BROOKLYN betreden gaan akkoord dat er foto en film opname gemaakt kunnen worden voor zowel commerciele doeleinden als veiligheids doeleinden.
- Indien er bij de metaaldetector voorwerpen worden aangetroffen die als wapen kunnen dienen wordt de desbetreffende bezoeker niet toegelaten. Wel kan de bezoeker, zich ontdaan hebbende van het voorwerp, alsnog BROOKLYN betreden.
- Ongewenste intimiteiten en/of hinderlijke samenscholing worden niet getolereerd.
- Bij calamiteiten dient u ten aller tijden de instructies van het personeel en/of de beveilingsmedewerkers op te volgen.
- U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigendommen. Wij accepteren geen verantwoordelijkheid bij diefstal/vermissing en/of beschadiging.
- U mag onze eigendommen niet mee naar buiten nemen, beschadigen en/of verplaatsen. Glazen en flessen mogen niet mee naar buiten worden genomen. Wie beschadiging veroorzaakt, draait op voor de kosten.
- Onze gasten gaan ermee akkoord dat film- en fotomateriaal dat binnen BROOKLYN wordt gemaakt kan worden gebruikt door BROOKLYN voor commerciele doeleinden (zoals bijvoorbeeld door plaatsing op de internetsite of andersoortige publicatie).
- Onze gasten betreden BROOKLYN op eigen risico.
- Overtreding van een van deze regels kan onmiddellijk en zonder aanzien des persoon aan de politie worden gemeld, terwijl ook ontzegging van de toegang zal worden aangezegd.